یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


cPanel/WHM VPS License
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور مجازی
تومان69,900 ماهانه
تومان599,000 سالانه
سی پنل مخصوص سرور اختصاصی
لایسنس: cPanel/WHM بر روی سرور اختصاصی
تومان154,900 ماهانه
تومان450,000 سه ماهه
تومان850,000 شش ماهه
تومان1,550,000 سالانه
Cloud Linux License - قابل استفاده در سی پنل
لایسنس: Cloud Linux قابل استفاده در سی پنل
تومان54,900 ماهانه
لایسنس Cloud Linux برای کنترل پنل های دیگر
لایسنس: Cloud Linux برای کنترل پنلهای دیگر
تومان59,900 ماهانه
DirectAdmin VPS License
لایسنس: DirectAdmin بر روی سرور مجازی - ماهانه
تومان19,900 ماهانه + تومان4,500 هزینه تنظیم
تومان55,000 سه ماهه + تومان4,500 هزینه تنظیم
تومان90,000 شش ماهه + تومان4,500 هزینه تنظیم
تومان159,900 سالانه + تومان4,500 هزینه تنظیم
WHMCS Branded License - با برند
لایسنس: WHMCS Branded - با برند
تومان69,900 ماهانه
SolusVM Master license
Solus Virtual Manager (SolusVM) Master :license
تومان12,900 ماهانه
SolusVM Unlimited Slave License
SolusVM Unlimited Slave :License
تومان38,900 ماهانه